Settings

In een wereld die gedomineerd wordt door afbeeldingen zal mijn werk steeds meer zijn bestaan moeten rechtvaardigen in de werkelijkheid. Hierdoor worden vorm, materiaal, maat en plaatsing essentieel.

Door het gieten in mallen kan ik kleine tot middelgrote series maken die door verschillende afwerkingen nog steeds de hand van de maker laten zien. Door herhaling van de produkten in verschillende settings laat ik steeds een nieuw beeld ontstaan. Een beeld met dezelfde heldere vormgeving als de produkten zelf.

Zoals in ‘Dot Circle’, een setting van puntkommen aan de muur. De puntkom speelt met een vertekening in diepte die wordt versterkt door het verloop van het glazuur. De opstelling van de puntkommen in  ‘Dot Circle’ herhaalt die optische vertekening zowel in detail als op grote schaal.