Blad-Bank

Gerealiseerd in 2019
Locatie : Professor R.P. Cleveringaplein Appingedam
Opdrachtgever : Gemeente Appingedam
i.s.m. Van der Woude Art Consultancy BV
Opdracht : een vrijstaand kunstobject dat tevens geschikt is als zitobject

Als onderdeel van de renovatie van het plein ben ik gevraagd een kunst/zitobject te ontwerpen. De renovatie van het plein bestond verder o.a. uit nieuwe bomen, groenstroken en extra parkeerplaatsen. Het plein functioneert als entree naar het stadscentrum van Appingedam. Het is een plek waar mensen doorheen wandelen, afspreken, samenkomen of wachten.

Voor mij was het dan ook meteen duidelijk dat het bestaande verhoogde plantsoen met in het midden een boom de meest geschikte plek op het plein was voor mijn werk. De drie bankjes lijken als herfstbladeren te zijn neergedwarreld op het plein. Ik heb toen voorgesteld om de nieuw te metselen omheining samen te voegen met het kunstwerk zodat de bladbankjes een geheel vormen met de omheining.

Het resultaat is een gemetselde omheining waar drie bladvormen op zithoogte uit voortkomen. De bovenkanten van de ‘bladeren’ zijn opgebouwd uit een gemetseld mozaïek van porselein dat samen met de donkere voeg een geabstraheerde versie van de nerven van een blad vormt.